Sách nói hay

Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào – Phần 1Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào
00:00 Chương 1: Một ý tưởng ra đời
16:41 Chương 2: Chia sẻ của cải
35:56 Chương 3: Những cách thức sử dụng tín dụng
47:41 Chương 4: Mở rộng kinh tế
57:25 Chương 5: Có phúc cùng hưởng
01:16:25 Chương 6: Cất vào kho
01:30:43 Chương 7: Cơ sở hạ tầng và thương mại
01:45:06 Chương 8: Nền cộng hòa ra đời

Nguồn video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button