Âm nhạc

lofi hip hop radio – beats to sleep/chill to

💤 This playlist contains the smoothest lofi hip hop beats, perfect to help you chill or fall asleep

🎭 | Create your lofi avatar now
→ https://bit.ly/lofigirl-generator

🎼 | Listen on Spotify, Apple music and more
→ https://bit.ly/lofigirI-playlists

🌎 | Lofi Girl on all social media
→ https://bit.ly/lofigirl-sociaI

👕 | Lofi Girl merch
→ https://bit.ly/Iofigirl-shop

💬 | Join the Lofi Girl community
→ https://bit.ly/lofigirl-discord
→ https://bit.ly/lofigirl-reddit

🎶 | Radio tracklist
→ https://bit.ly/lofi-tracklist

✔️ | This music is free to use in your livestreams & videos
→ https://bit.ly/lofigirl-usethemusic

🎨 | Illustration by Basile Gouttenoire
→ http://bit.ly/basile-gouttenoire

🎥 | Animation by Nathalie Baraton
→ http://bit.ly/nathalie-baraton

📝 | Submit your music / art
→ https://bit.ly/lofi-submission

Nguồn video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button